Willis Carrier - poznaj wynalazcę klimatyzacji

części projekt

Korzystając ze zdobyczy techniki, możemy robić to niekiedy bezwiednie, nie zastanawiając się nad tym, jaka jest ich geneza. Prawda jest jednak taka, że każdy wynalazek ma swojego ojca, bez którego niemożliwy byłby dalszy rozwój rozwiązań technicznych. Czasami oczywiście trudno wyznaczyć, kto jest właściwym wynalazcą danego urządzenia, bo w tym samym czasie kilka osób może mieć podobne pomysły. Dla jasności przyjmuje się jednak, że wynalazcą jest ta osoba, która jako pierwsza uzyska patent na dane rozwiązanie techniczne. Tak więc podobnie jak ojcem telefonu był Alexander Graham Bell, tak samo i klimatyzacja ma swojego twórcę. Jest nim Willis Carrier.

Życiorys Willisa Carriera

Willis Carrier urodził się w 1876 roku w miejscowości Angola w stanie Nowy Jork. Jego pierwszym zawodem była praca nauczyciela. Po zakończeniu działalności pedagogicznej Carrier poświęcił się studiom na Cornell University, w wyniku których uzyskał stopień inżyniera mechanika. Następnym krokiem w karierze Willisa Carriera stała się praca w Buffalo Forge Company. Ponieważ Carrier został zatrudniony w biurze konstrukcyjnym, zajął się projektowaniem rozwiązań technicznych. Swój czas dzielił między obowiązki zawodowe a prowadzenie hobbystycznych poszukiwań. Te drugie posuwały się jednak w tak ciekawym kierunku, że zainteresowały nie tylko samego Carriera, ale także jego pracodawców. Dzięki wsparciu firmy Buffalo Forge Company możliwe stało się wynalezienie instalacji, która została uznana za pierwszą klimatyzację. Wydarzyło się to w 1902 roku. Opracowany przez Willisa Carriera układ umożliwiał kontrolę wilgotności w pomieszczeniach. W ciągu kolejnych lat Carrier kontynuował swoją działalność, poszerzając ją o aspekt teoretyczny. Opublikowane przez niego artykuły i podręczniki stały się punktem wyjściowym do międzynarodowych badań nad klimatyzacją.

Po wynalezieniu klimatyzacji Willis Carrier kontynuował swoją działalność jeszcze przez ponad czterdzieści lat. W czasie II wojny światowej pracował głównie na potrzeby armii. Po zakończeniu konfliktu Carrier odszedł na emeryturę i zmarł w 1950 roku w Nowym Jorku.